<

NECK

FRACTURED VERTEBRA IN NECK
 FRACTURED VERTEBRA IN NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    -    -    -
 PERCENT SEASON ENDING: 100  -    -    -    100

 FRACTURED VERTEBRA IN NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    -    -    -
 PERCENT SEASON ENDING: 100  -    -    -    100

HERNIATED DISC IN NECK
 ​HERNIATED DISC IN NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    -    3    3
 PERCENT SEASON ENDING: 100  -    -    50   75

 ​HERNIATED DISC IN NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    -    3    3
 PERCENT SEASON ENDING: 100  -    -    50   75

NERVE INJURY IN NECK OR STINGER
 ​NERVE INJURY IN NECK OR STINGER:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    6    -    6
 PERCENT SEASON ENDING: 100  -    0    -    60

 ​NERVE INJURY IN NECK OR STINGER:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    6    -    6
 PERCENT SEASON ENDING: 100  -    0    -    60

SPINAL CORD INJURY
 SPINAL CORD INJURY:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    -    -    -
 PERCENT SEASON ENDING: 100  -    -    -    100

 SPINAL CORD INJURY:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    -    -    -
 PERCENT SEASON ENDING: 100  -    -    -    100

SORE NECK
 ​SORE NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): 7    4    8    3    4
 PERCENT SEASON ENDING: 0    0    0    0    0

 ​SORE NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): 7    4    8    3    4
 PERCENT SEASON ENDING: 0    0    0    0    0

STRAINED/SPRAINED NECK
 ​STRAINED/SPRAINED NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    8    5    5    5
 PERCENT SEASON ENDING: 100  0    0    11   16

 ​STRAINED/SPRAINED NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    8    5    5    5
 PERCENT SEASON ENDING: 100  0    0    11   16

NECK SPASMS OR STIFF NECK
 ​NECK SPASMS OR STIFF NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): 7    1    5    2    3
 PERCENT SEASON ENDING: 0    0    0    3    3

 ​NECK SPASMS OR STIFF NECK:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): 7    1    5    2    3
 PERCENT SEASON ENDING: 0    0    0    3    3

WHIPLASH
 ​WHIPLASH:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    8    -    8
 PERCENT SEASON ENDING: -    -    0    -    0

 ​WHIPLASH:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    8    -    8
 PERCENT SEASON ENDING: -    -    0    -    0

THORACIC OUTLET SYNDROME
 THORACIC OUTLET SYNDROME:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    -    -    -
 PERCENT SEASON ENDING: -    -    -    100  100

 THORACIC OUTLET SYNDROME:
                        NFL  NBA  NHL  MLB  ALL 
 RETURN TO PLAY (DAYS): -    -    -    -    -
 PERCENT SEASON ENDING: -    -    -    100  100